slider

Analýza před migrací do cloudu

Pro zajištění erudovaného a místného odhadu pracnosti migrace a nákladů na provoz infrastruktury v Azure je nutné zmonitorovat její nynější stav, stávající licenční poměry a to, jak správně olicencovat cílový stav. Po zajištění patříčných přístupů pro vykonavatele je na pořadu projektu vykonání základních administrativních záležitostí:

 • Tvorba Azure tenantu
 • Prostředí pro Azure Migrate
 • Zajištění konektivity mezi výchozím datacentrem a prostředím Microsoft Azure
 • Zajištění prostupu migračního doménového účtu do všech serverů, které jsou součástí migrovaného celku pod právem doménového administrátora
 • Instalace Azure Migrate Appliance serveru (Optimálně 4 vCPU a 16GB RAM, Windows server 2019), který zajistí možnost monitoringu síťové komunikace, aplikací a portů, které jsou pro ni vytvořeny.

Analytická část projektu se skládá z pravidelných schůzek zadavatele a vykonavatele, v rámci kterých se probírá aktuální postup projektu. Optimální délka sběru dat je 1 měsíc. Za tuto dobu nakomulujeme data o valné většině síťové komunikace se servery podrobené analýze, včetně jejich průměrného vytížení. Tato data se sbírají na základě cyklické kontroly serverů přímo pomocí Azure Migrate Appliance serveru (každých 10 sekund) s minimálním dopadem na aktuální funkčnost serverů. Azure Migrate nám umožní zajistit:

 • Stávající informace o serverech
  • Vytíženost CPU, paměti (% využití)
  • Zátěž disků (R/W OPS [j], průměrnou rychlost přenosu [MBPS])
 • Jejich postavení a pracovní náplň v síti
  • Průměrnou rychlost datových přenosů serverů v rámci sítě [MBPS]
  • Porty, služby, aplikace a počáteční / koncové body síťové komunikace
 • Fakt, jestli jsou stroje připraveny / vhodné pro migraci do Azure. Kritérium vyhodnoceno na základě kumulace dat pomocí appliance. V případě serverové migrace poskytuje základní diagnostiku aplikací a výkonu stroje. V případě migrací SQL databází vyhodnocuje i možnost migrace do DBaaS či PaaS.
 • Možnost replikace strojů do prostředí Azure. Zajištění pomocí inkrmentální migrace do prostředí Azure s možností vypnutí on-premise strojů v momentě, kdy proběhne replika 1:1

Výstupem analýzy je přehled síťové komunikace, optimální nadimenzování serverů (úrovně strojů, rychlost disků) a jejich zasazení do prostředí Microsoft Azure. Algoritmus doporučovaného postupu a možnosti integrace budoucí infrastruktury s dalšími SaaS součástmi organizace (především integrace s Microsoft 365) a v neposlední řadě i cenová nabídka pro migraci a provoz prostředků v cloudovém prostředí.

Obrázek 1, Příklad grafu síťové komunikace, vytvořený pomocí dat z Azure Migrate Appliance a vizualizace v PowerBI

 

Obrázek 2, Sestava PoweBI, ve které komparujeme cenovou náročnost různých posouzení z Azure Migrate Appliance

V rámci analýzy jsme schopni navíc poskytnout Proof of Concept (PoC), který bereme jako další výstup z naší práce. Na této ukázce dokážeme funkcionalitu prostředí Microsoft Azure na části infrastruktury, kterou prokonzultujeme se zadavatelem v rámci analytických schůzek.

V rámci migrace do PoC prostředí jsme schopni vyzkoušet funkčnost aplikací v Azure, jejich responzivitu mimo a uvnitř cloud, rychlost přenosu serverů, na základě čehož jsme pak schopni spočítat celkovou časovou náročnost migrace nebo doporučení navýšení linky na čas migrace.

 

Chcete se pobavit na téma Microsoft Azure?

 
Dejte nám na sebe kontakt a my Vám následně pomůžeme navrhnout cloudové prostředí podle Vašich potřeb.

Mám zájem o více informací k Azure.