Odborný blog - Microsof Azure

Proč zvažovat cloud?

26.6.2021 -

V rámci několika posledních let se dostáváme do stavu, kdy se opouští od provozu vlastní serverové infrastruktury na svých premisách, nebo dochází k celkové modernizace aplikací do takzvaného Software as a Service (SaaS) módu, ve kterém nám poskytovatel zajistí plynulý běh služby, o kterou se nemusíme starat v jiném smyslu, než je správa uživatelských oprávnění a jiné „neserverové“ číst více

Grafické aplikace na platformě Azure (Windows) Virtual Desktop

26.6.2021 -

AVD (Azure Virtual Desktop, dříve Windows Virtual Desktop (WVD)) je cloudová platforma v prostředí Microsoft Azure, která umožňuje snadno vybudovat virtualizovaný Windows desktop pro různé typy aplikací.  Přestože nejčastější scénář využití AVD je vzdálená plocha pro provoz Office a ERP aplikací firemních zákazníků, tak Microsoft pamatoval i na uživatele, kteří provozují aplikace, využívající grafickou akceleraci (GPU). V prostředí Azure jsou připraveny servery řady N, číst více

Serverové prostředí v cloudu

26.6.2021 -

Ať už jste firma, která již využívá nějaké cloudové služby (například Office 365) nebo jste firma, která o cloudu uvažuje z důvodů uvedených v článku Proč zvažovat cloud, je nutné se zamyslet and tím, jaký model serverového prostředí v cloudu pro Vás bude nejvíce výhodný. Toho dosáhne Pomocí procesu popsaném v tomto cyklu. U implementací číst více

Analýza před migrací do cloudu

26.6.2021 -

Pro zajištění erudovaného a místného odhadu pracnosti migrace a nákladů na provoz infrastruktury v Azure je nutné zmonitorovat její nynější stav, stávající licenční poměry a to, jak správně olicencovat cílový stav. Po zajištění patříčných přístupů pro vykonavatele je na pořadu projektu vykonání základních administrativních záležitostí: Tvorba Azure tenantu Prostředí pro Azure Migrate Zajištění konektivity mezi číst více

Proof of Concept migrace do Azure

26.6.2021 -

Pro test a ukázku funkčnosti a rychlosti migrace zreplikujeme jeden z file / aplikačních serverů a pomocí technologie Azure Virtual Desktop následně porovnáme konektivitu v rámci Azure datacentra vs. konektivitu Azure -> On-premises a obráceně. Obrázek 1, mustrový náhled architektury PoC Postup Pro zajištění možnosti replikace serveru jsme musíme zajistit v Azure následující prostředky: Azure Service číst více

Migrace do Azure

26.6.2021 -

Na základě výstupů z analýzy bude existovat koncept migračního procesu, který zpravidla rozdělujeme do čtyř částí: Tvorba cílového prostředí Azure, ve kterém definujeme vhodné rozsahy sítí, Nastavíme Propojení se zbytkem infrastruktury, stanovíme vhodnou konvenci pro rozdělení a označení serverů a zbytků skupin prostředků. Migrace zbytku serverů, podle jejich aplikační náročnosti Odříznutí S2S VPN s výchozím bodem migrace číst více

Finalizace migrace do Azure

26.6.2021 -

Během poslední etapy projektu se budeme soustředit na konsolidaci nového prostředí a proškolení administrátorů ohledně best practices v Azure Cloudu. Stabilizace konvence, pravidelné kontroly a automatizace jsou velikou předností prostředí Microsoft Azure. Předpokladem úspěchu a budoucí spokojenosti zákazníků je nasazení bezpečného, přehledného a reaktivního prostředí. V rámci poslední fáze projektu můžeme využít následující služby: Azure Backup Umožní číst více

Azure Cosmos DB: výkonná a škálovatelná databáze pro vaše aplikace

22.6.2021 -

Současný svět putuje rychlým tempem, a ne nadarmo se říká, že čas jsou peníze. Proto by každá firma a organizace měla myslet na to, že jakýkoliv výpadek infrastruktury či interních systémů může být kritický a přinejmenším znamená zpoždění dodávek zboží a nespokojenost zákazníků i zaměstnanců. V cloudovém prostředí Microsoft Azure můžete provozovat databáze libovolného druhu. Jednou číst více

Nový nástroj pro kalkulaci potřebných prostředků na Azure SQL Database

31.10.2016 -

Pokud jste vývojář využívající SQL server, pravděpodobně jste již slyšeli o služe Azure SQL Database a možná i přemýšleli o přechodu na toto řešení. Jedním z největších problémů při přesunu na tuto platformu je zodpovězení otázky „Jakou úroveň služeb budu potřebovat?“. U cloudových služeb představuje každý nevyužitý zdroj dodatečný náklad, takže vědět přesnou úroveň služby předem číst více