slider

Proof of Concept migrace do Azure

Pro test a ukázku funkčnosti a rychlosti migrace zreplikujeme jeden z file / aplikačních serverů a pomocí technologie Azure Virtual Desktop následně porovnáme konektivitu v rámci Azure datacentra vs. konektivitu Azure -> On-premises a obráceně.

Obrázek 1, mustrový náhled architektury PoC

Postup

Pro zajištění možnosti replikace serveru jsme musíme zajistit v Azure následující prostředky:

  • Azure Service Bus – Pomocí tohoto nástroje komunikuje Azure Migration Appliance s Azurem a dodává mu informace o stavu projektu
  • Gateway Storage Account – Místo, kam se ukládají informace o replikaci, získané pomocí služby Azure Service Bus
  • Log Storage Account – Během migrace ještě stále podnikáme kroky k tomu, abychom adaptivně monitorovali datové přesuny. Ty se sbírají právě do této služby.
  • Key Vault – Zabezpečovací faktor celého replikačního cyklu, který rotuje připojovací řetězce a client secrets všech replikovaných strojů a prostředků uvedených výše.

Pro zajištění konektivity k on-premises prostředí je potřeba povolit zprovoznit komunikaci mezi současnou infrestrukturou a prostředím Azure. Ať už pomocí Express Route v případě větších migrací nebo Site to Site VPN v případě obvyklých migrací. Dále nastavíme v Azure DNS porty, abychom byli schopni registrovat testovací stroje do domény, port 445 pro zajištění možnosti souborových přenosů – vzhledem k tomu, že většina aplikací na této bázi komunikuje s klientskými stanicemi, nesmíme opomenout ani port 912, kterým komunikuje Azure Migrate Appliance z On-Premises prostředí s Azurem.

V rámci další fáze spustíme pomocí replikačního procesu Azure Migrate Appliance testovací migraci, pro exaktní kalkulaci rychlosti migrace. Stroj následně, abychom nenarušili běh serveru, který jsme replikovali, spustíme nejdříve v prostředí virtuální sítě, která není dosažitelná z původního řešení a provedeme na něm Sysprep, abychom jej mohli nasadit bez ohrožení dostupnosti původního serveru. V rámci spuštění Sysprepu jsme z něj vytvoříme mustrový image pro Azure virtuální stroj a nasadíme jsme jej do sítě, která má již přímou vazbu na původní prostředí. Server jsme přejmenujeme, přidáme jej do domény, pokud existuje, přenastavíme v prostředí AVD aplikace na to, aby se dívaly pro data na kopii serveru v Azure a vyhodnocujeme situaci z pohledu výkonu AVD, rychlosti přenosu souborů i funkcionality spolu s doménovými politikami. Vzhledem k tomu, že jak AVD, tak Azure instance replikovaného serveru, byly v blízké proximitě.

V rámci PoC zároveň projdeme základní možnosti logování a sledování serverů jak výchozího, tak cloudového prostředí. Všechny prostředky nasazujeme spolu s Vámi, tudíž jsme schopni zadavatele i vzdělat v oblasti správy prostředí Microsoft Azure alespoň na obecné rovině.

Po vykonání PoC postoupí Vám předáme výstupní dokument z analytické a PoC části, ve které Vás seznámíme s naším doporučovaným postupem, plánem migrace a konkrétními náklady. Poté už přichází fáze migrace.

 

Chcete se pobavit na téma Microsoft Azure?

 
Dejte nám na sebe kontakt a my Vám následně pomůžeme navrhnout cloudové prostředí podle Vašich potřeb.

Mám zájem o více informací k Azure.