slider

Zajímá Vás rozdíl mezi Power Query, Pivot, View a BI?

Setkáváte se v pracovním životě s BI řešením od Microsoftu? Pak jste se již určitě setkali s termíny Power Query, Power Pivot, Power View nebo Power BI. Víte ale, co přesně tyto služby umí a jak pracují s Vašimi daty? Náš nový článek Vám vše objasní.

Power Query

Power Query je dotazovací jazyk (ETL – Extract, Transform, Load), který se používá jako Excel add-in. Umožní Vám načtení dat z rozdílných datových zdrojů do Excelu.

Power Pivot

Power Pivot je nástroj, který částečně nahrazuje SSAS (SQL Server Analysis Services). Proč využívat Power Pivot místo SSAS? Hodí se zejména pro jiné datové zdroje než MS SQL (kde není SSAS). Pro běžného uživatele je oproti SSAS také výrazně použitelnější. Technicky se jedná o doplněk k Excelu, který „modeluje“ a ukládá komprimované data pro rychlé agregace a kalkulace. Power Pivot umí načítat data, popřípadě lze pro načtení využít i Power Query.

Power View

Power View je interaktivní nástroj pro zobrazení dat. Velkou výhodou je drag-and-drop rozhraní, pomocí kterého mohou uživatelé snadno měnit pohledy na data. Power View je součástí Excelu, využívá data z Power Pivot.

Power BI

Power BI jsou cloudové nástroje, které pro firmy zastřešují kompletní Business Intelligence. Hlavní důraz tohoto řešení je kladen na snadné sdílení vytvořených reportů přes internet. PowerBI využívá Power Query, Power Pivot i Power View. Pomocí Power BI lze přistoupit i na on-premise – vlastní servery. Microsoft také uvolnil verzi Power BI Designer, který propojuje Power Query, Power Pivot a Power View v samostatnou aplikaci, která odstraňuje limitace Excel 2013.